Advies

AVU als gemeentelijke adviseur, coƶrdinator, initiator en inkoper.

Adviseren / begeleiden / verzorgen

 • integraal ketenbeheer
 • Europese aanbesteding van afvalinzameling
 • Europese aanbesteding van inzamelmaterieel
 • gemeentelijke afvalstoffenplannen / milieuplannen

Inkopen

 • inzamelcontainers voor gemeenten
 • initiĆ«ren / begeleiden
 • invoering uitvoeringsbesluiten van provinciale en rijksoverheid
 • samenwerking tussen gemeenten
 • nieuwe be- en verwerkingsmethoden

Onderzoek

 • be- en verwerkingsmethoden
 • samenstelling afval / sorteeranalyses
 • mogelijkheden bevordering preventie en hergebruik

Tot slot

 • verzorgen van inleidingen
 • participeren in gemeentelijke, provinciale en landelijke overlegvormen
 • aanspreekpunt voor organisaties als CBS, NVRD