Bundeling van kennis en expertise

Kennis en expertise

De AVU bundelt de eigen expertise en die van de aangesloten gemeenten, waardoor er voor beleid en uitvoering een platform met veel (plaatselijke) kennis beschikbaar is. Daarnaast heeft de AVU kennis van de expertise van het vakgebied Reiniging en Afval op de markt.

De AVU adviseert desgevraagd bij de vele uiteenlopende vraagstukken de deelnemende gemeenten.

Ook in dat opzicht is AVU van de gemeenten en werkt zij ten dienste van de gemeenten.

Samenwerking CirkelWaarde

Met de collega-organisaties Circulus en ROVA werk de AVU samen in CirkelWaarde. Met deze samenwerking willen de organisaties gezamenlijk de afvalkennis en -expertise vergroten en tevens de marktkennis versterken, waarmee de diverse afval- en grondstofstromen duurzamer kunnen worden vermarkt en beter kunnen worden verwaard. Zie ook de website www.cirkelwaarde.nl