Nieuws

Onderwerpen

November 2021

De opdracht voor het verwerken van oud papier en karton is definitief gegund. Zie voor verdere informatie Tenderned.

November 2021

Op 17 november is de ontwerp-begroting 2023 in de vergadering van het Dagelijks Bestuur worden behandeld. Deze wordt op 1 december aan de raden verzonden.

Juni 2021

Op 16 juni is het contract voor het uitvoeren van de sorteeranalyses definitief gegund. Zie voor verdere informatie Tenderned.

Januari 2021

Per 1 januari is de gemeente Vijfheerenlanden uit de AVU getreden. Dit naar aanleiding van de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik.

 

Heeft u behoefte aan informatie?

Neem dan contact op met de AVU. Bel 035-6032303 tijdens kantooruren (08:30 – 16:30 uur).