Contracten

De AVU beheert de onderstaande contracten voor de 25 deelnemende gemeenten:

  • AVR Afvalverwerking voor de verbranding van ca. 175.000 ton restafval in Rozenburg en het nascheiden en verwerken van ca. 65.000 grof huishoudelijk restafval in de scheidingsinstallatie in Utrecht en het nascheiden en verwerken van ca. 35.000 ton grof huishoudelijk restafval
  • Attero voor de verwerking van ca. 100.000 ton GFT in Wilp en Wijster
  • AVR Afvalverwerking (Utrecht), ROVA Amersfoort en BV Afvaloverslag te Ede voor het gebruik van 3 regionale overlaadstations en het transport van restafval, grof restafval en gft-afval naar de verwerkers
  • Smurfit Kappa Recycling BV voor de afzet van het ingezamelde oud papier
  • Maltha voor de overslag, het transport en de verwerking van het ingezamelde glas
  • Stadswerken Utrecht voor de inzameling van glas en voor de inzameling van injectienaalden en oude medicijnen
  • Eureco B.V. voor het uitvoeren van sorteeranalyses van restafval in alle gemeenten
  • ARN BV voor de verwerking van luiers en incontinentiemeteriaal