Organisatie

Personeel


Bij de AVU werken de volgende personen in vaste dienst:

- de heer Frans van Dijk, Directeur
- de heer Peter Kompier, Projectmanager / adviseur gemeenten
- mevrouw Rosita Klerks, Secretaresse