GR AVU

De gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht is een gemeenschappelijke regeling ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen en beschikt over be- en verwerkingsovereenkomsten met:

  • AVR Afvalverwerking voor de verbranding van ca. 300.000 ton restafval in Rozenburg en Duiven en het nascheiden en verwerken van ca. 45.000 grof huishoudelijk restafval in de scheidingsinstallatie in Utrecht
  • VAR te Wilp voor de vergisting en compostering van ca. 100.000 ton gft-afval
  • AVR Afvalverwerking (Utrecht), ROVA Amersfoort en BV Afvaloverslag te Ede voor het gebruik van 3 regionale overlaadstations en het transport van restafval, grof restafval en gft-afval naar de verwerkers
  • Sita Papier voor de afzet van het ingezamelde oud papier
  • Maltha voor de overslag, het transport en de verwerking van het ingezamelde glas
  • Stadswerken Utrecht en ROVA Amersfoort voor de inzameling van injectienaalden en oude medicijnen
  • Eureco B.V. voor het uitvoeren van sorteeranalyses van restafval in alle gemeenten

De be- en verwerkingskosten worden ”één op één” doorberekend aan de deelnemende gemeenten.

Voor meer informatie kunt u de jaarrekeningen en begrotingen van de AVU raadplegen (zie bij rapporten downloaden) of gebruik maken van het contactformulier  en hierop uw vragen kenbaar maken.