Werkwijze AVU

De AVU hanteert de volgende uitgangspunten:

  • De gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de afvalinzameling.
  • De AVU is verantwoordelijk voor de regie, coördinatie en organisatie van het transport en be- en verwerking van het huishoudelijk afval.

De AVU volgt daarbij de volgende werkwijze:

  • De uitvoering van de afvalverwijdering gebeurt zo mogelijk door organisaties van de deelnemende gemeenten, zoals Stadswerken Utrecht, ROVA en ACV Ede.
  • Als dit niet mogelijk is, wordt de uitvoering van de afvalverwijdering in beginsel op contractbasis overgelaten aan op de markt opererende private en publieke ondernemingen; de AVU doet dit d.m.v. (Europese) aanbesteding.
  • Alleen wanneer de markt het laat afweten, zal de AVU uitvoering en/of exploitatie in eigen beheer in overweging nemen.

Op deze manier kan de AVU met een compacte organisatie van vier personen contracten sluiten en beheren voor de be- en verwerking van ca. 550.000 ton huishoudelijk afval per jaar. Daarmee is een bedrag gemoeid van ca. 55 miljoen euro.