Regisseur van afvalstromen

Wat doen we

Namens 25 gemeenten in de provincie Utrecht zorgt de AVU voor de coördinatie en regie van de huishoudelijke afvalstromen door het regelen van  bewerking en verwerking, overslag en transport. Hiervoor sluit de AVU contracten met bedrijven en overheden (overheidsbedrijven).

Het werkgebied van de AVU omvat ca. 565.000 huishoudens, samen ca. 1,25 miljoen mensen.