Nieuws

Onderwerpen

Januari 2020

De opdrachten voor het verwerken van huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft-afval zijn voorlopig gegund. Zie voor verdere informatie Tenderned.

Februari 2020

Op 12 februari zullen de ontwerp-begroting 2021 en de concept-jaarrekening 2019 in de vergadering van het Algemeen Bestuur worden behandeld.

Heeft u behoefte aan informatie?

Neem dan contact op met de AVU via deze website of bel 035-6032303 tijdens kantooruren (08:30 – 16:30 uur).