Organisatie

Personeel


Bij de AVU werken de volgende personen in vaste dienst:

- de heer Frans van Dijk, directeur
- mevrouw Monique van der Meer, senior-beleidsadviseur
- mevrouw Rosita Klerks, secretaresse

Voor diverse diensten en op projectmatige basis worden de volgende personen ingehuurd:

- de heer Rien Rense, beleidsmedewerker
- mevrouw Stephanie Pieren, financiële administratie
- de heer Lammert van Dijk, financieel beheer