Organisatie

Personeel


Bij de AVU werken de volgende personen in vaste dienst:

- de heer Frans van Dijk, Directeur
- de heer P. Kompier, Projectmanager / adviseur gemeenten
- mevrouw Rosita Klerks, Secretaresse

Voor diverse diensten en op projectmatige basis worden de volgende personen ingehuurd:

- de heer Rien Rense, Beleidsmedewerker
- de heer Jaron Tessels, Financiële administratie
- de heer Lammert van Dijk, Financieel beheer