Contracten

De AVU beheert contracten voor:

De overslag en het transport en de verwerking van huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en GFT-afval. Daarnaast heeft zij contracten voor de verwerking van glas en voor de inzameling en de verwerking van papier. Hieraan nemen de 26 Utrechtse gemeenten deel. Andere contracten, waaraan niet alle gemeenten deelnemen, zijn voor de verwerking van bouw- en sloopafval en KCA. Tenslotte is er het contract voor de inzameling van oude medicijnen en gebruikte injectienaalden bij de apotheken in de provincie Utrecht.